Nehody - 32 Up
Kolony - 4 Down
Uzavírky - 830 Up
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 25 Up
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0