Registrace
12900 pokrývá všechny dálnice , rychlostní silnice a vybraná města. Dálnice a rychlostní silnice je zadána vyslovením označení a čísla nebo tónovou volbou podle průvodce. Druhou možností je volba města. Výběr provedete vyslovením názvu města nebo tónovou volbou. Po zadání systém sdělí aktuální události. V případě vzniku nové události Vám zavolá a informaci přehraje. Hovory očekávejte po dobu trvání objednávky. Délka objednávky pro dálnici a rychlostní silnici je určena předpokládaným trváním jízdy po celé trase, pro Prahu je délka služby 60 minut, pro ostatní města 40 minut. Pokud volanou zprávu po uplynutí Vaší cesty nepřijmete, zpráva nebude zpoplatněna. Systém je ovládán a vyřizován hlasem, proto během hovoru minimalizujte okolní hluky. Poslouchejte pozorně pokyny hlasového průvodce. Odpovídejte po zvukovém znamení plynule a srozumitelně. Pro nové zadání volejte 12900.
Službu provozuje společnost TELEASIST a.s., pro klienty operátora O2 zajišťuje službu společnost Eago Systems s.r.o.
Přečtěte si pozorně Všeobecné smluvní podmínky, uvedené níže, nebo proveďte registraci. Součásti Všeobecných smluvní podmínek je ceník služeb.
Platba za služby bude přičtena k Vašemu účtu za služby mobilního operátora a vyúčtována v souladu s Vaší smlouvou.
Šťastnou cestu přeje tým 12900.
cenik O2
cenik Vodafone/T-Mobile
Logo
Copyright © 2009 Teleasist, Česká republika. Všechna práva vyhrazena - www.teleasist.cz