Nehody - 56
Kolony - 6
Uzavírky - 437
Sjízdnost - 7
Radary - 0
Ostatní - 13 Down
Nadměrný náklad - 1
Stupně provozu - 1