Nehody - 27
Kolony - 2
Uzavírky - 1128 Down
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 12 Down
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0