Nehody - 24
Kolony - 5
Uzavírky - 1377 Down
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 15 Up
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0