Nehody - 29 Up
Kolony - 5
Uzavírky - 1344
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 7
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0